Romsdalslekta i Folldal

 

De første hendelser jeg har kunnet dokumentere om Romsdalslektas opprinnelse er Olle Olufsen Romsdal og Marit Thorsdatters trolovelse i Kvikne den 21. Februar 1754. Historien sier at dette paret flyttet til Folldal året etter og vi finner deres første barn Ole`s dåp der i 1755. Ole og Marit fikk 5 barn sammen.

 

 

 

 

NB!  Alle linker åpnes i nytt vindu.

 

Trolovet Olle Ollufsen Romsdal og Marit Thorsdatter 1754 på Kvikne

Dåp Ole født 14. Februar 1755 i Folldal

Dåp Engebret 21. September 1756 i Folldal

Dåp Tord født 1759 i Folldal

Dåp Anne født 21. September 1761 i Folldal

Dåp Simen Olsen Romsdal født 1766 i Folldal

 

 

 

 

Engebret og Simen døde unge og fikk ingen barn men de andre barna vokste opp og ble konfirmert i Folldal kirke.

 

 

 

Begravelse Engebret Olsen Romsdal 14 Mars 1773 i Folldal

Begravelse Simen Olsen Romsdal 22. Juni 1783 i Folldal

Konfirmasjon Ole Olsen Romsdal 1775 i Folldal

Konfirmasjon Tord Olsen Romsdal 1778 i Folldal

Konfirmasjon Anne Olsdatter Romsdal 1780 i Folldal

 

 

 

Siden man ikke finner noen dåp for Olle Olufsen Romsdal og Marit Thorsdatter er det vanskelig å si noe sikkert om når de ble født men i slektsbøker ser man at de skulle vært født i 1722 begge to. Dette stemmer godt med alderen som er oppgitt ved deres begravelse i 1792 og 1793 der begge oppgis å være død i en alder av 70 år. Ole døde 22. September 1792 men ble gravlagt i Januar året etter. Det er ikke oppgitt noen dødsdato for Marit i kirkeboka.

 

 

 

Begravelse Marit Thorsdatter 26. Februar 1792

Begravelse Ole Olsen Romsdal 13. Januar 1793

 

 

 

Jeg har så langt ikke kunnet finne Tord`s dåp i Folldal men ser at han følger resten av familien og dukker opp som fadder for broren Ole`s sønn Simen. Tord`s sønn Ole har også broren Ole og kona Anne som faddere. Datteren Kirsti har Lars Johannesen som fadder og han var Anne Olsdatters mann. Tord`s alder ble oppgitt å være 17 år ved hans konfirmasjon i 1778 og 41 ved folketellingen i 1801. Det er den tidligste folketellingen vi finner denne familien i og de bor da på gården Krogen i Folldal, en gård eid av kopperverket og som huset mange gruvearbeidere. Vi ser at både Ole, Tord og Anne er gift og har fått flere barn.

 

 

 

Folketellingen 1801 for gården “Krogen” i Folldal

 

 

Dåp Anne Sivertsdatter Skjellåen 1756 på Dovre

Gift Ole Olsen Romsdal og Anne Sivertsdatter 1779 i Folldal

Dåp Anne Olsdatter Romsdal 1780 i Folldal

Begravelse Anne Olsdatter Romsdal 1780 i Folldal

Dåp Marith Olsdatter Romsdal 1781 i Folldal

Dåp Ole Olsen Romsdal 1784 i Folldal

Dåp Sivert Olsen Romsdal 1787 i Folldal

Begravelse Anne Sivertsdatter Skjellåen 1837 i Folldalen

 

 

Gift Bersvend Estensen og Marith Olsdatter Romsdal 1806 i Folldal

Dåp Esten Bersvendsen 1806 i Nedre Folldal i Tynset (flyttet til Sør-Varanger i 1869)

Dåp Anne Bersvendsdatter 1808 i Nedre Folldal i Tynset

Dåp Ole Bersvendsen 1811 i Nedre Folldal i Tynset

Dåp Lars Bersvendsen 1818 i Nedre Folldal i Tynset

Dåp Mari Bersvendsdatter 1821 i Nedre Folldal i Tynset

Dåp Mikkel Bersvendsen 1823 i Nedre Folldal i Tynset

Begravelse Bersvend Estensen 1860 i Nedre Folldal i Tynset

Begravelse Marith Olsdatter Romsdal 1868 i Nedre Folldal i Tynset

 

 

For Ole Olsen Romsdal (1784), se Romsdal i Alta

 

 

Gift Sivert Olsen Romsdal og Johanna Nilsdatter Brandsneshaug 1812 i Nedre Folldal

Dåp Niels Sivertsen Romsdal 26. Mai 1813 i Nedre Folldal

Dåp Ole Sivertsen Romsdal 27. April 1816 i Nedre Folldal

Dåp Joen Sivertsen Romsdal 25. Mars 1820 i Nedre Folldal

Dåp Anders Sivertsen Romsdal 13. Juni 1823 i Nedre Folldal

Dåp Mikkel Sivertsen Romsdal 2. Februar 1829 i Nedre Folldal

Begravelse Sivert Olsen Romsdal 1857 i Nedre Folldal

 

Gift Tord Olsen Romsdal og Randi Ingebrigtsdatter 1787 på Kvikne

Dåp Ole Tordsen Romsdal 1788 i Folldal

Dåp Kirsti Tordsdatter Romsdal 1792 i Folldal

Dåp Ingebret Tordsen Romsdal 1794 i Folldal

Dåp Simen Tordsen Romsdal 1798 i Folldal

Dåp Ellev Tordsen Romsdal 1801

Dåp Marith Tordsdatter Romsdal 1807

Begravelse Tord Olsen Romsdal 1823 i Folldal

 

Gift Lars Johannesen Oust og Anne Olsdatter Romsdal 1789 i Folldal

Dåp Johannes Larsen 1792 i Folldal

Dåp Ole Larsen 1794 i Folldal

Dåp Marit Larsdatter 1797 i Folldal

Dåp Iver Larsen 1799 i Folldal

Begravelse Anne Olsdatter Oust 1804 i Folldal

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Romsdalslekta i Alta

 

 

 

 

 

 

 

Den første med navnet Romsdal som kom til Alta var Ole Olsen Romsdal født  23. Mars 1807 i Folldal. Ole ble ansatt av kobberverket i Kåfjord allerede i April 1828 og kom antakelig til Alta sommeren samme år. Ole`s foreldre var Anne Larsdatter Eidet og Ole Olsen Furuhovdet. De var ikke gift og Ole var etter datidens talemåte et “uekte” barn. Romsdalnavnet fikk han etter at moren Anne giftet seg med Ole Olsen Romsdal født 30. Juni 1784 og vi ser det brukt ved hans konfirmasjon i Folldal den 2. Oktober 1825. Ole og Anne giftet seg i Folldalen den 16. August 1812 og fikk etter hvert 7 barn sammen.  Ole (1813), Lars (1816), Anders (1821), Simen (1823), Ingebrigt (1825), Jørgen (1829) og Anne (1831).

 

Ole (1807) giftet seg i Talvik kirke 13. Juli 1830 med Jorran Jochumsdatter og bosatte seg i Kåfjord. De fikk 6 barn men Johan født 1839 døde som 4-åring i 1843.

 

 

 

 

NB!  Alle linker åpnes i nytt vindu.

 

Dåp Ole Olsen Romsdal (Furuhovdet) 1807 i Folldal

Konfirmasjon Ole Olsen Romsdal (Furuhovdet) 1825 i Folldal

Gift Ole Olsen Romsdal og Jørran Jockumsdatter 1830 i Talvik

Dåp Anne Olsdatter Romsdal 1830 i Talvik

Dåp Johnna Olsdatter Romsdal 1832 i Tromsø

Dåp Oleanne Olsdatter Romsdal 1837 i Talvik (født i 1836)

Dåp Johan Olsen Romsdal 1839 i Kåfjord

Begravelse Johan Olsen Romsdal 1841 i Kåfjord

Dåp Cathrine Olsdatter Romsdal 1842 i Kåfjord

Dåp Johan Olsen Romsdal 1845 i Kåfjord

 

 

 

 

I 1834 ser vi at Ole Olsen Romsdal og sønnen Lars er registrert i Talvik kirkebok som “Innkommet til sognet”. Man kan undres over at det var nettopp disse to som ble registrert men antakelig var det kun disse to som møtte opp hos presten mens resten av familien hadde andre gjøremål. Det er heller ikke utenkelig at disse to reiste i forveien for å ordne praktiske ting for familien som feks bosted og kanskje at de gikk i gang med arbeidet for kopperverket. Hvorfor det var Lars som var sammen med sin far og ikke eldste sønn Ole vet man ikke men det kan ha sin forklaring i at Ole kanskje ikke var frisk og vi ser at han dør i Kåfjord og blir gravlagt fra Talvik kirke 5. Desember 1835. Ved dette tilfellet ble kalt “Junior” og med 3 personer i familien med navn Ole kan man forstå at det var behov for tilnavnet.

 

 

 

 

Dåp Anne Larsdatter Eidet 1786 i Folldal

Gift Ole Olsen Romsdal og Anne Larsdatter Eidet 1812 i Folldal

Dåp Ole Olsen Romsdal 20. August 1813 i Folldal

Dåp Lars Olsen Romsdal 6. September 1816 i Folldal

Dåp Anders Olsen Romsdal 16. Mai 1821 i Folldal

Dåp Simen Olsen Romsdal 16. Mai 1823 i Folldal

Dåp Engebret (Ingebrigt) Olsen Romsdal 3. Oktober 1825 i Folldal

Dåp Jørgen Olsen Romsdal 19. Juni 1829 i Folldal

Dåp Anne Olsdatter Romsdal 27. April 1831 i Folldal

Begravelse Ole Olsen Romsdal (Junior) 1835 i Kåfjord

Begravelse Anne Olsdatter Romsdal 1836 i Kåfjord

                                               

 

 

 

 

 

 

 

I slekstbøker og bygdebøker fremkommer det at Ole og Anne skulle ha fått en datter kalt Marit i 1815. Selv om jeg har gått nitidig gjennom kirkebøkene har jeg ikke kunnet finne noe som bekrefter det. Men de fikk datteren Anne den 27. April 1831 men hun døde ung allerede 13. november 1836. Både hun og broren Ole ble gravlagt ved Talvik kirkegård.

 

 

 

 

 

 

Sist oppdatert 4. februar 2018 kl 11:03